2006.3.29-2006.4.27

NHCTC Artist Space, Hsinchu, Taiwan
“Reflections of Nan-fang-ao”
Solo Exhibition

 

Back